Cases   Proud Nerds
GM Header Img GM Header Img GM Header Img

we are _

Gooise Meren

jumping arrow

Bussum, Muiden en Naarden vormen samen de gemeente Gooise Meren. In 2017 benaderde de gemeente Proud Nerds om werkzaamheden over te nemen voor de corporate website gooisemeren.nl en de bestuurlijke site bestuur.gooisemeren.nl. Beide gerealiseerd in TYPO3. Sinds die tijd nemen wij het beheer op ons en werken we samen aan de doorontwikkeling van de digitale portalen van de gemeente. Zo worden de sites steeds toegankelijker en gebruiksvriendelijker.

Challenge

Getting in control

De oorspronkelijke bouw van de websites was niet in handen van Proud Nerds. Een aantal modules werd door derden geleverd. In overleg met de gemeente is later besloten om deze functionaliteiten zelf in beheer te nemen en zo meer controle te krijgen over planning en prestaties. Een flinke klus, waarbij we nodige verbeteringen hebben doorgevoerd.

Gm Intro Img
Gm Intro Img Gm Intro Img

DIGITAL: TYPO3 website

Een van die functionaliteiten was de vergaderkalender op de bestuurlijke website. De oorspronkelijke applicatie maakte de site behoorlijk zwaar, aangezien de vergaderingen met audiobestanden en verslagen vanuit een andere applicatie moesten worden ingeladen. Proud Nerds heeft deze kalender aangepast voor TYPO3, waardoor geen zware synchronisatie meer nodig is en de gemeente meer controle heeft over wat er gebeurt. De extra snelheid die dat opleverde voor de complete omgeving, betekende een grote stap vooruit.

Een basis voor subsites

Proud Nerds werkt aan een basisopzet waarmee de gemeente Gooise Meren eenvoudig subsites realiseert. Tegelijk een kans voor de gemeente om de wildgroei aan subsites tegen te gaan. Inmiddels is een eerste site voor de begraafplaats al actief.

NERDY STUFF: TYPO3 applicatie voor La Posta

Gooise Meren werkt met de La Posta, een CMS-onafhankelijk nieuwsbriefsysteem. Om het beheer van de nieuwsbrief eenvoudiger te maken, schreven we een TYPO3-applicatie voor de aan- en afmeldprocedure. Inmiddels is deze applicatie ook al door andere TYPO3-klanten in gebruik genomen. Zo wordt gemeenschapsgeld nuttig gebruikt.

full width image
bouncing arrow

PROCESS: Toegankelijkheid doorlopend verbeteren

Gooise Meren en Proud Nerds hebben afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van de websites. Dat betekent dat Proud Nerds in actie komt als er vanuit de gemeente wensen zijn voor aanpassingen of toevoegingen. Daarnaast denken de Nerds ook actief mee over verbeteringen.

Een van de belangrijkste punten daarbij is de toegankelijkheid van beide websites. En dat is een continu proces. Steeds ontdekken we nog nieuwe mogelijkheden om de websites toegankelijker te maken. De gemeente is als overheidsorganisatie verplicht om te voldoen aan de Webrichtlijnen (WCAG) en informeert daarover op een speciale webpagina over toegankelijkheid.

PROUD: Proactief meedenken

Ooit werkten we al voor de gemeente Bussum. Het feit dat de nieuwe gemeente Gooise Meren terugkwam bij Proud Nerds, beschouwen we als een compliment. De goede samenwerking met de gemeente Gooise Meren, waarin we de ruimte krijgen om proactief mee te denken over verbeteringen van de site. Dat is waar we het meest trots op zijn en wat ons werk echt leuk maakt!

SUPER PROUD: Gemeentewebsite aantoonbaar toegankelijk

In september 2021 is Proud Nerds toegelaten tot de DDAI, de Dutch Digital Accesibility Index. Dat betekent dat wij als een van de weinige webbouwers officieel gecertificeerd zijn om toegankelijke websites te bouwen. De website van Gooise Meren is aantoonbaar grotendeels toegankelijk opgeleverd op basis van WCAG 2.1 AA. Mede daaraan hebben we het keurmerk Drempelvrij te danken.

Contact

Weten wat Proud Nerds voor jouw gemeente kan betekenen?

We zetten onze ervaring graag in voor jouw inwoners.