Open Source
Software

Open Source Software is een verzamelnaam voor programma’s die zijn geschreven met een programmeertaal. De broncode van open source software is vrij. 
Kort gezegd betekent dit dat deze (gratis) beschikbaar en aanpasbaar is. Programmeurs, ontwikkelaars e.d. wereldwijd kunnen verbeteringen aanbrengen die de software ten goede komen.

De voordelen van Open Source Software

Open Source software kent vele voordelen voor bedrijven en organisaties. Een kostenbesparing, maar ook:

Leveranciersonafhankelijkheid

Vanwege de vrije broncode kan men zelf de juiste leveranciers (implementatiepartner) kiezen. U bent niet meer voor jaren afhankelijk van één software bedrijf.

Betere kwaliteit

Open Source Software wordt ontwikkelt door een netwerk van duizenden ontwikkelaars. 
Zo worden fouten sneller opgespoord en in een razendsnel tempo hersteld. Het eindproduct is hierdoor van betere kwaliteit dan vergelijkbare software gemaakt door een beperkte groep programmeurs binnen één bedrijf.

Waarborging continuïteit

Kwaliteit en service van de software blijft gewaarborgd door het grote netwerk van beheerders en ontwikkelaars.

Hogere innovatiesnelheid:

door het publiceren van oplossingen voor problemen binnen de kennisnetwerken van programmeurs over het internet is de Open Source gemeenschap een grote motor achter de ontwikkeling van nieuwe software technieken.

Betere veiligheid

Open Source software wordt door duizenden ontwikkelaars en implementatie partners up- to-date gehouden. Dit voorziet snelle security en bug fixes. Uit ervaring weten wij dat deze sneller beschikbaar zijn dan bij commerciële softwaremakers.

Lagere kosten

Uw bedrijf hoeft geen jaarlijkse software licenties te betalen, een zéér grote kostenbesparing op lange termijn. En Open Source programmeurs gaan veel economischer om met de systeemvereisten. Een groot voordeel voor de minder kapitaalkrachtige sectoren zoals het onderwijs.

User driven

Door de gebruiker gewenste uitbreidingen worden bij een voldoende draagvlak standaard in het product verwerkt. Indien het draagvlak ontbreekt heeft de gebruiker de vrijheid om gewenste functies zelf aan de software toe te voegen (of te laten toevoegen door bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd).

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!