Toptaken Website , Usability En UX Design

Toptaken website

Een zeer belangrijk middel om websites bruikbaarder te maken is om er een toptaken website van te maken. Een toptaken website wordt vormgegeven door van te voren vast te stellen wat de belangrijkste taken zijn, die het grootste deel van de bezoekers op de site uit willen voeren. Dit kan gaan om zaken als het vinden van specifieke informatie, het willen bestellen van specifieke producten, het doen van een melding of het zoeken naar de specifieke personen of informatie. Deze ‘toptaken’ krijgen op een toptaken website de meeste aandacht op de homepage en vervolgpagina’s en er zijn duidelijke klikpaden naar het uiteindelijke doel. Informatie waar bezoekers niet voor komen laten we weg. De site wordt voor 100% voor de doelgroep gemaakt, niet voor de directie of het bestuur van de organisatie. In een toptaken website staat de gebruiker centraal. Dit levert de hoogste conversie en klanttevredenheid op.

Toptaken kunnen wij voor iedere organisatie redelijk eenvoudig vaststellen. Gebruikte gereedschappen zijn daarbij:
Gebruikersonderzoek, kaartsorteersessies, analyse statistieken en zoekmachinelogs.

Voorbeelden van toptaken websites: De gemeente TilburgAfvalverwerker AVRIGGD IJsselland

Proud Nerds hanteert verder bij de realisatie van iedere toptaken website de principes van Usability en UX Design. Dat levert altijd de beste toptaken website op.

Usability

Usability betekent een website bruikbaarder maken voor de bezoeker, uw klant. Door de gebruiker centraal te stellen bij de ontwikkeling van onze websites, zijn deze stukken effectiever, wordt de conversie verhoogd en beoogde doelen behaald. Gebruikers moeten zo snel mogelijk hun taak op uw website uit kunnen voeren. Dit betekent dat er geen overbodige informatie op de site staat, de bediening en structuur logisch in elkaar zit en het ontwerp helder en duidelijk is. Het moet ook niet mogelijk zijn om fouten te maken. Dit alles met het doel om voor de gebruiker het gebruik van de site optimaal te ondersteunen en vergemakkelijken.

Ook bestaande websites kunnen wij testen op usabillity en de resultaten doorvertalen naar door te voeren verbeteringen. Gebruikte gereedschappen:
kwalitatief en kwantitatief gebruikersonderzoek, A/B testen, heatmaps, expert review.

Usability

Usability betekent een website bruikbaarder maken voor de bezoeker, uw klant. Door de gebruiker centraal te stellen bij de ontwikkeling van onze websites, zijn deze stukken effectiever, wordt de conversie verhoogd en beoogde doelen behaald. Gebruikers moeten zo snel mogelijk hun taak op uw website uit kunnen voeren. Dit betekent dat er geen overbodige informatie op de site staat, de bediening en structuur logisch in elkaar zit en het ontwerp helder en duidelijk is. Het moet ook niet mogelijk zijn om fouten te maken. Dit alles met het doel om voor de gebruiker het gebruik van de site optimaal te ondersteunen en vergemakkelijken.

Ook bestaande websites kunnen wij testen op usabillity en de resultaten doorvertalen naar door te voeren verbeteringen. Gebruikte gereedschappen:
kwalitatief en kwantitatief gebruikersonderzoek, A/B testen, heatmaps, expert review.

UXD – User Experience Design

Door in het ontwerpproces van de website User Experience design ( UXD of UED ) toe te passen verhogen we de gebruiksvriendelijkheid en het gebruikersgemak nog verder. UXD verhoogt de gebruikerservaring en -beleving wat leidt tot hogere klanttevredenheid en meer rendement. Dit betekent het weglaten van alle overbodige zaken, een makkelijke navigatiestructuur en een grafisch ontwerp dat de customer journey op de website ondersteunt en vergemakkelijkt. Door de doelgroep te omschrijven in de vorm van persona’s wordt het bovendien makkelijker de site op deze doelgroep af te stemmen.

Gebruikte gereedschappen: stormingsessies, wireframes, prototypes, gebruikerstests.

Indien u interesse heeft in wat een toptaken site, usability en UX design voor uw organisatie kan betekenen, neemt u dan middels onderstaande mogelijkheden contact op om een afspraak in te plannen voor meer informatie of een kennismakingsgesprek. 

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!