Onze
werkwijze

Ontwikkelfilosofie

Wij geloven in de kracht van een heldere en uniforme werkwijze en noemen dit de ‘ontwikkelfilosofie’. Deze bestaat uit 3 fasen: Vooronderzoek, Design & Realisatie en Doorontwikkeling. Een vast omlijnd proces waarbij we samen met de klant toewerken naar een optimaal eindresultaat.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Strategie, Concept en Preview Design.

Doelgroepen worden gedefinieerd en de communicatie per doelgroep wordt hierop afgestemd. De User interactie is een belangrijk onderdeel waarbij we gebruiksvriendelijke interfaces onderzoeken. Ook kiezen we in deze stap de juiste vorm en bepalen we de techniek. Na het uitkristalliseren van deze stappen (en daarmee dus de klantvraag) leveren we een blue print op van de klantoplossing die we gaan bieden. We presenteren de volgende zaken aan onze opdrachtgever:

 

  • Functioneel ontwerp
  • Technisch ontwerp
  • UX wireframes
  • Preview design
  • Specificatie Realisatiefase

Design & Realisatie

Binnen de Design & Realisatie fase ontwikkelen we, met de blue print als uitgangspunt, de online klantoplossing. Ons ervaren team van IT-professionals werkt volgens de Agile scrum methode en Sprints. Deze werkwijze is innovatief en kenmerkt zich door een optimale kennisdeling. Het levert tastbare resultaten op waarbij co-creatie zorgt voor het beste resultaat. De sprints hebben een looptijd van twee weken en er vinden meerdere feedbackmomenten plaats om te toetsen en te verbeteren.

Doorontwikkeling

We leveren 24/7 support aan onze klanten en werken met SLA (service level agreement). Na de oplevering van een klantoplossing stopt onze dienstverlening niet. We vinden de zogeheten ‘nazorg’ minstens zo belangrijk en streven naar een optimale klanttevredenheid en gebruikerservaring. Naast support ontwikkelen we door. De digitale wereld verandert continu en onze doelgroepen zijn ook continu in beweging. Daar hoort een gestructureerde doorontwikkeling bij. Met ons ervaren supportteam zijn we in staat onze klanten te (blijven) ondersteunen.

Kwaliteit & Veiligheid

We hechten bij Proud Nerds veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Enerzijds om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en anderzijds om de veiligheid te bewaken van bedrijfs- en persoonsgegevens.

PRINCE2

Proud Nerds is PRINCE2 gecertificeerd en heeft haar projectmanagement processen ingericht volgens de best practices van PRINCE2. PRINCE staat voor PRojects INControlled Environments oftewel beheer(s)baar projecten uitvoeren. Voordeel van deze methode is dat er in het opleveren van producten gedacht wordt en niet in techniek. Daarnaast leent de methode zich uitermate goed voor de breakdown van (complexe) ICT-projecten.

ITIL

Proud Nerds is ITIL-gecertificeerd en heeft haar supportdiensten ingericht volgens de internationale Best practices ITIL-normering.

TYPO3

Proud Nerds is actief lid van de internationale TYPO3 of WordPress Association welke centraal de doorontwikkeling, continuïteit en promotie van het TYPO3 of WordPress CMS project borgt.

WordPress

Proud Nerds is een van de eerste TYPO3 of WordPress gecertificeerde bedrijven in Nederland en heeft meerdere gecertificeerde TYPO3 of WordPress Integrators in dienst. Deze certificering biedt onze klanten de garantie dat de benodigde kennis en skills voor de realisatie van een professionele, kwalitatieve en succesvolle TYPO3 of WordPress oplossing bij Proud Nerds in goede handen is.

Zend

Iedere developer binnen Proud Nerds heeft minimaal het Zend PHP5 Certificaat. De Zend-certificering duidt het kennisniveau aan van de developers op het gebied van de scripttaal PHP en het Zend Framework. Met de certificering wordt een internationaal erkend kennisniveau voor PHP-developers gewaarborgd

Google

Proud Nerds is gecertificeerd in Adwords Fundamentals, Google Analytics en Adwords Search. Hierdoor hebben we toegang tot de meest actuele Google-ontwikkelingen en kunnen wij het maximale uit de online initiatieven en activiteiten van onze klanten halen.

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!