Klachtenprocedure   Proud Nerds

Klachtenprocedure

Een klacht indienen of melding maken van ongewenst gedrag of integriteitsschending.

Proud Nerds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over Proud Nerds
Heeft u een klacht over Proud Nerds, dan kunt u:

  • Een e-mail sturen naar info@proudnerds.com;
  • Bellen naar 024 - 3888500;
  • Een brief sturen naar: Proud Nerds, Postbus 31117, 6503CC Nijmegen 

Behandeling van uw klacht
Uw klacht wordt zorgvuldig afgehandeld. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. Proud Nerds kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

Formele procedure
Klaagschriften kunnen zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch of schriftelijk afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig.

Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet Proud Nerds de formele procedure volgen. Dat houdt dit in:

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.
  • In principe geldt een termijn van 6 weken. Er zijn uitzonderingen. Zo is de afhandelingstermijn 10 weken als een adviseur of een adviescommissie wordt ingeschakeld of ingericht.