Proclaimer   Proud Nerds

Proclaimer

Proud Nerds is verantwoordelijk voor de informatie op deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden.

1. ONJUISTHEDEN

Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft direct weten. Dan kunnen we het zo nodig corrigeren.

2. WERKT ER IETS NIET GOED?

Dan is er misschien een technische storing of werkt een onderdeel niet correct. Waarschuw ons dan even. Bij voorbaat excuses voor het ongemak.

3. HEB JE SCHADE OPGELOPEN?

Bel ons alsjeblieft als je schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website. Dan zoeken we samen een oplossing.

4. COPYRIGHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Proud Nerds BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Proud Nerds in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

5. DISCLAIMER

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Proud Nerds werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Proud Nerds geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Proud Nerds biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Proud Nerds is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Proud Nerds verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Proud Nerds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Proud Nerds kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Proud Nerds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

6. NEEM CONTACT OP

Alle benodigde gegevens om contact met ons op te nemen staan op onze contactpagina. Hier kunt u ook voor algemene vragen terecht. Binnen 1 werkdag zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.