Strategie & Consulting   Proud Nerds

Antwoorden op vraagstukken in de Zorg

Health Nerds gelooft dat door digitalisering de zorg beter, efficiënter en persoonlijker kan. Zoals in veel andere sectoren vindt ook digitalisering in de zorg plaats. Door digitale middelen (ook wel "eHealth" genoemd) in te zetten, verbetert de kwaliteit en wordt de zorg toegankelijker voor patiënten. Ook verloopt het zorgproces efficiënter door automatisering. Proud Nerds is jouw digitale partner in het bedenken van verrassende oplossingen die werken!

header image

Health Nerds heeft brede ervaring in de zorg waarbij we voor allerlei vraagstukken creatieve oplossingen samen met de klant hebben bedacht en gerealiseerd. Of het nu gaat om corporate websites, cliëntportalen of specifieke toepassingen en Apps in het zorgdomein. Health Nerds gelooft in een aanpak waarin we vanuit drijfveren redeneren om te komen tot fantastische digitale oplossingen. Dit betekent dat we jouw ten minste vier belangrijke vragen stellen:

  1. Waarom? We willen begrijpen waarom jouw zorginstelling het belangrijke werk doet dat ze doet. Wat zijn jouw drijfveren en wat zijn jouw doelen? Door de kern van jouw missie en visie te begrijpen, kunnen we een digitaal product ontwikkelen dat hierop aansluit en jouw doelstellingen ondersteunt.

  2. Wie? Voor wie doe je het allemaal? Het is essentieel om te weten wie jouw doelgroep is, of het nu gaat om patiënten, zorgverleners of andere belanghebbenden. Door hun behoeften en verwachtingen in kaart te brengen, kunnen we een oplossing creëren die naadloos aansluit bij hun wensen en hen daadwerkelijk helpt.

Martijn Van De Poel Martijn Van De Poel
quote

Met onze uitgebreide ervaring op diverse domeinen binnen de zorgsector, denken we graag met je mee over de vele uitdagingen die we de afgelopen jaren onder handen hebben gehad!

Martijn van de Poel


Directeur Proud Nerds

  1. Hoe? Hoe ga je jouw doelen bereiken en hoe sluit dit aan op de behoeften van jouw patiënten? We willen inzicht krijgen in jouw strategie en hoe jouw zorginstelling de gestelde doelen wil bereiken. Op basis hiervan kunnen we een digitaal product ontwikkelen dat bijdraagt aan de efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid van jouw zorgproces.

  2. Wat? Wat ga je doen om jouw doelen te behalen? Met welk digitaal product, waarin wij een bijdrage kunnen leveren, gaat jouw organisatie dit doen? Of het nu gaat om het implementeren van een patiëntportaal, een geavanceerd planningssysteem, een zorgmonitoringsapp of een andere innovatieve oplossing, wij staan klaar om samen met jou de juiste oplossing te ontwikkelen.

Of het nu gaat om het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners, het optimaliseren van informatie-uitwisseling tussen systemen en het integreren van medische apparaten in het zorgproces, wij hebben de expertise in huis om op deze vlakken waardevolle oplossingen te bieden.

Personalisatie

Hoe maken we de zorg persoonlijker?

De druk op de zorg door toename in de zorgvraag en tekort aan zorgprofessionals neemt alsmaar toe. Toch is een persoonlijke patiëntreis op maat mogelijk zonder te verzanden in algemene informatie of een standaard behandeling. Digitale middelen kunnen deze echte individuele zorg mogelijk maken of ondersteunen. Onze consultants denken hierin graag met jou mee. Lift mee op de jarenlange ervaring en expertise in dit domein.

Istock 1331812962
Istock 1331812962 Istock 1331812962
Efficiëntie

Meer tijd voor zorg met minder personeel

Tekort aan zorgprofessionals, een grotere zorgvraag, beperkte budgetten, te hoge administratieve druk. Dit alles maakt de vraag naar meer efficiëntie groter dan ooit. Digitalisering kan enorme efficiëncyvoordelen bieden die een zorginstelling niet mag negeren. Health Nerds zet zich met passie in om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk zorgen voor patiënten. Dit doen we met creatieve oplossingen om jou proces digitaal te optimaliseren.

Istock 499740300
Istock 499740300 Istock 499740300
Zorg op afstand

Thuismonitoring & Continuzorg

Health Nerds weet dat het niet altijd nodig is om voor elke afspraak naar een zorginstelling te moeten komen. Sterker nog, in veel gevallen is het wenselijk om niet alleen op momentopnames te sturen, maar patiënten meer continu te monitoren in zijn eigen leefomgeving om incidenten te kunnen voorkomen. Door digitalisering is het mogelijk om delen van het zorgproces uit te voeren en te monitoren, terwijl de patiënt thuis of op het werk blijft. Health Nerds kent de mogelijkheden en heeft de juiste ervaring met betrekking tot bijvoorbeeld thuismonitoring en andere zorgtoepassingen om voor jou een serieuze gesprekspartner te zijn.

Istock 1130693402
Istock 1130693402 Istock 1130693402
Kwaliteit & Efficiëntie

Kwaliteit in het zorgproces

Health Nerds helpt digitalisering in specifieke delen van het zorgproces vooruit. Dit doen we door samen met jou te kijken naar onderdelen die effectiever en efficënter kunnen, maar ook door verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. Zo ontwikkelden we samen met het CWZ een fantastische oplossing (App2Order) voor het efficiënter laten verlopen van de processen op de operatiekamer.

Meer weten over App2Order?

Istock 984018786
Istock 984018786 Istock 984018786
Getriggerd?

Wil je ons challengen met jouw uitdaging?

Onze Nerds staan klaar om met jou te sparren

Wij denken graag met je mee. Bel, mail of kom langs in de Splendorfabriek in Nijmegen. Tot gauw!

Vincent Kessels Vincent Kessels
Vincent Kessels