Nieuws   Proud Nerds

Websites ziekenhuizen niet toegankelijk voor mensen met beperking

Een recent grootschalig onderzoek, uitgevoerd uitgevoerd in samenwerking met Cardan Technobility, heeft aan het licht gebracht dat de websites van Nederlandse ziekenhuizen ernstige tekortkomingen vertonen op het gebied van digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking online geen afspraken kan maken of medische informatie kan raadplegen en doorgeven. Het onderzoek omvatte alle 80 ziekenhuizen in Nederland en werd uitgevoerd volgens de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

header image

Resultaten: Geen Enkele Ziekenhuiswebsite Volledig Toegankelijk

Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat geen van de onderzochte ziekenhuiswebsites volledig toegankelijk is. Verontrustend is dat 47 van deze websites niet eens aan de helft van de gestelde criteria voldoen. Slechts één website bleek exclusief toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking, terwijl de overige websites in het geheel ontoegankelijk bleken voor mensen met visuele, auditieve, cognitieve, of fysieke beperkingen.

Presentatie van de Resultaten

De bevindingen van ons onderzoek zijn gepresenteerd op de nieuwe website www.access.denied.nu. Op deze website zijn de individuele scores van elk ziekenhuis te vinden, evenals gedetailleerde informatie over de toegepaste criteria en de geïdentificeerde tekortkomingen.

Toetsing aan WCAG-criteria

Onze onderzoekers hebben de ziekenhuiswebsites getoetst aan 29 specifieke criteria voor toegankelijkheid, variërend van ondertiteling bij video's voor slechthorenden tot de leesbaarheid van teksten en koppen, en de correctheid van de navigatie voor het maken van afspraken. Directeur Marijn van der Laan van Cardan Technobility benadrukte dat het belang van digitale toegankelijkheid niet onderschat mag worden: ,,Als je een afspraak wilt plannen op een website of nadere gegevens moet invullen en dat lukt niet door een toegankelijkheidsprobleem, dan scoor je een nul, want je haalt de finish niet. Dat is hetzelfde als wanneer je op een webshop je winkelwagen niet kunt afrekenen”.

Digitale Toegankelijkheid voor Een Inclusieve Maatschappij

In Nederland heeft 25 procent van de bevolking een functiebeperking. Dat varieert van slechtziend tot slechthorend, van dyslexie tot autisme en van fysieke belemmeringen tot gevoeligheid voor beelden en geluiden. Daarom zijn de onderzoekers zo geschrokken van de uitkomsten. Die duiden er namelijk op dat een hoop mensen niet mee kunnen doen in de maatschappij. ,,Bijna alles gaat tegenwoordig via digitale loketten. Dat geldt zeker voor ziekenhuizen, waar je bijvoorbeeld online afspraken moet maken. Onder meer voor bloedafname. Iedereen heeft het recht om digitaal mee te doen. De overheid heeft dit zelfs vastgelegd in de wet. Dan is het vreemd dat iedereen de mond vol heeft van digitale toegankelijkheid, maar dit niet voldoende faciliteert”, zegt Van der Laan.

Prioriteit voor Digitale Toegankelijkheid Hoog Houden

Proud Nerds staat als specialist in het ontwikkelen van toegankelijke websites klaar om ziekenhuizen te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitale toegankelijkheid. Job de Man van Proud Nerds: ,,Ziekenhuizen vinden het heel belangrijk om digitaal toegankelijk te zijn en om te voldoen aan de WCAG-criteria. Als ze niet door de test komen ligt de prioriteit dus niet zo hoog of zijn ze zich niet bewust van wat er allemaal bij komt kijken. Als specialist in het ontwikkelen van toegankelijke websites helpen we de ziekenhuizen graag op weg. Om te beginnen door de onderzoeksresultaten online openbaar beschikbaar te stellen.”

Het onderzoeksteam heeft voor elk ziekenhuis een gedetailleerde rapportage opgesteld met tekortkomingen en aanbevelingen. De bevindingen zijn in te zien via access.denied.nu.

Hulp nodig?

Neem contact op

Heb jij een uitdaging op het gebied van digitale toegankelijkheid? Wij helpen je graag!