From the valley
all the way to the top

Het vraagstuk

Voor één van onze klanten, een groot ziekenhuis, hebben we een nieuwe website gerealiseerd. Dit moderne ziekenhuis richt zich op goede patiëntenzorg door middel van medische zorg, onderzoek en innovatie.

Nieuwe website

Voor de realisatie van een nieuwe website heeft dit ziekenhuis voor Proud Nerds gekozen als ervaren partner die verantwoordelijk was voor de fasen strategie, concept & design en de uitwerking van HTML template pagina’s. De technische realisatie werd uitgevoerd door een derde partij, in IBM’s WebSphere Portal platform.

De business case

Op basis van onze uitgebreide ervaring in de Health sector, het slim samenbrengen van alle belanghebbenden en het uitvoeren van surveys en een focusgroeponderzoek, is er een succesvolle online strategie opgesteld. Dit heeft geleid tot een optimale klantreis, met invulling van de website en de online middelen daaromheen (SEO en social media).

Creatieve sessies

Deze strategie vormt de basis van de conceptfase. In wekelijkse sessies met het ziekenhuis werden de belangrijkste onderdelen per pagina besproken en verder uitgewerkt in het interactieve prototype. In dit iteratieve proces werd er constant aan het prototype gesleuteld zodat we tot de meest gebruiksvriendelijke oplossingen kwamen. Na een grootschalig onderzoek onder eindgebruikers werden de laatste onderdelen geoptimaliseerd zodat de informatie voor alle doelgroepen snel en eenvoudig te achterhalen was.

De oplossing

Dankzij een succesvolle samenwerking met het ziekenhuis hebben we de volgende mooie resultaten geboekt:

  • Strategie & concept ontwikkeling met de focus op draagvlak, doelgroepbehoefte (customer journey’s, toptaken), integratie EPD & conversie
  • Uitwerking in een design
  • Design omgezet naar HTML template pagina’s
  • Bulk contentmigratie: 4.000+ pagina’s en 1.000+ folders handmatig overgezet van de oude naar de nieuwe website
  • Inrichting & SEO-optimalisatie van diverse landing pages

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!